____________________________________


כתכבה לאתר לאתמה 

2013-יוני


צפו ומצאו (חפשו) את ההבדלים (הבולטים לעין החדה ולאוזן הקשובה)


סרט מעניין –וודאי לא היה עובר צנזורת ‘הפוליטיקלי קורקט’ במקרה והיינו משדרים אותו כיום, וודאי לא במידה והיינו משדרים אותו לחיילנו – אולי אפילו זה הנקרא ימין קיצוני, צל כלוש של שמאל של פעם. כיום עיתונאים כמו גרשון בסקין שמייצג את דעתם של דוברי גלי צה’’ל זה שבין היתר אחראי על חינוך הציוני, הנוגד היטב את הוראות וצורכי השטח.סרט זה נערך ומשודר בבסיסי החיילים אמריקנים בתרם התכנסותם לגרמניה הכבושה, על מנת לחנכם לכיבוש כראוי, כיצד להתייחס למקומיים לבלתי לפגוע ברגשיותם ולבלתי לשכוח מתודעתם את תפקדם הברור ומטרתם הכוללת של צבאות השחרור בסופה של מלחמת העולם השנייה.


מנהגי צבא האמריקני דאז למדו היטב היסטורית הגרמנים על-פי גרסות גרמניות מלכתחילה, וזיהו בתוכם מוטו חוזר על עצמו וגילו שם מעגל איום ונורא של מלחמות ושל אידאות מובנות בצורה ברורה הנותנות כוח ובסיס ללחימתם, בלי לחשוד, להסכים או להתייחס רגשית לגילויים, אלא בקרירות אובייקטיבית הנדרשת במצבים קריטיים, ונגד כל ביקורתיות בנו אסטרטגיה מסוגלת לנטרל את הכוחות הנגדיים ולאפשר צמיחת פרדיגמות חדשות בקרב האויב.


והנה מנהיגי המעצמה האמריקנית דאז, ללא שום קשר כל שהוא עם הממשל הנוכחי, הבחינו היטב כיצד לנתב את הצבא שלהם לכיוון מטרתם הכוללת להשתיק את האוייב העוין ולנטרל את איומו, תוך כדי נתינת הזדמנות להכניסו במשפחת אומות העולם – מקום שלעולם לא החזיקו שבטי הגרמנים עד אז.


תוך זיהוי מעגלי התמכרות במיניהם בתוכם נשאב עם גרמני ובלי להסס להישמע כמביעה דעה קדומה, האינטליגנציה אמריקנית ראתה שתקופות פיוס הגרמנים היו תחובות במצבים מלחמתיים. מציאות זו הייתה מצריכה ניתוח פולשני ביותר על מנת לשבור מעגלים אלה. ניתן להשליך מצב זה למשל של בעל רכב המרעיש במהלך נסיעה. בהגעתו אצל מכונאי, מקבל עצה להחליף חלק מסוים וכך עושה. בחזרתו לכבישים מגלה שהרעש אינו מפסיק. חוזר הוא אצל המכונאי והנה, זה מחליף שוב פעם אותו החלק ומבטיח ‘הפעם יהיה בסדר’. בחזרתו לכבישים, מגלה הוא  את התמשכותו של אותו רעש. חוזר הוא למכונאי, והנה, הוא מתקן שוב את אותו החלק. אבל הפעם מבטיח בכל כוח גרונו ‘זה הפעם אני מבטיח שיהיה טוב’, וכך בחזרתו לכבישים התעקש אותו הרעש...


חרף חוסר הקשר בין נוכחות כוחות צה’’ל בכפרים ערבים במזרח התיכון וכוחות האמריקנים בגרמניה בסוף מלחמת העולם השנייה, אפשר להתייחס להנדסה צבאית דאז ועכשיו וללמוד מהצלחות העבר על מנת להגיע למניעת טעויות חמורות בהווה. בישראל למשל, מתעקשים לתקן שוב ושוב את אותו החלק של הרכב המרעיש, עם הבטחות כל פעם יותר יפות ופחות מציאותיות. אפילו אובמה לא לפני זמן רב, כאשר הפנים את כישלונו בהבאת השלום ה’ייס ווי כאן’ למזרח התיכון, הכריז ש’למרות הכל נמשיך לתמוך באותו פתרון (שתי מדינות לשני עמים). והוא לא הראשון, ויתכן לצערנו שלא יהיה האחרון.


בסך הכול ניתן לגלות ש:


לא פחדו מהכללות – על אף שהבחינו בין אנשי הפרט ומנהיגות העם, הכירו היטב בקשר שבינם

קראו לילדים נאצים פוטנציאלים – הכירו בכוחו של חינוך מתמשך

זיהו תהליכים ופרדיגמות דתיים ואמונים המונעים התקדמות עצמאית של עם זה בנתיב שונה (יתכן אפילו לא קשור ככל לטבעם)

    הזהירו נגד קיום יחסים חברתיים בפרט או בציבור

    הזהירו נגד להתייחס לבנות (לכן להתאהב בהן)

    הזהירו נגד להתלהב מתרבות האויב ולהזדהות אתו

    הזהירו נגד להתחשב בטובים שבניהם

    הזהירו שיעשו את עבודתם על פי ההוראות פן תמשך המלחמה לדור הבא, דור בניהם.


ויותר מכל, ייסדו מטרה ברורה ומתמדת עבורה לחמו עד השגתה. ניתן להגיד כיום שגרמניה היא מדינה בלתי נמנעת במעגל הכלכלי האירופי, אולי המוצלחת מכל איחוד האירופי – היא פתחה את גבולותיה עם צרפת, פולין ושער מדינות לאחר כמעט 200 שנות עוינות מלחמות ושפיכות דמים. ואין ויכוח שהצטרפות הכיבוש האמריקני עזרה לכך, אך בספק אם בזמנים הנוכחיים היו מנהיגם מתערבים כפי שעשו בעבר.הם היו מודעים היטב לכך שתהליך פיוס הוא תהליך היסטורי מתמשך. כדאי לציין שעד היום כוחות אמריקנים עומדים במשמרות שונות בגרמניה.

צפו נא בסרטון וגלו איתנו הבדלים הבולטים בין תולדות המלחמה דאז וכיום.

עיר פלסטינאית - כניסה סטנדרתית


ברונו בנימין שלום

 

Modelo spyka webmaster você pode baixar em Just Free Templates.

Site hospedado por www.000webhost.com